Gilam va matraslarni tozalash

Gilamlar va Matraslarni tozalash

«NuriyaClean» tomonidan uy va offislarda gilam va matraslarni yuvish 6 bosqichda amalga oshiriladi.
1. Yangi texnologiyalar yordamida gilam sirtini tozalash.
2. Kirni tozalash uchun kimyoviy eritma tayyorlab qo’llash.
3. Kir va dog’larni maxsus uskunada tozalash.
4. Dog’larni ketkazish uchun qo’llanilgan kimyoviy eritmalarni tozalash.
5. Gilam yuzasini qaytadan maxsus uskunada tozalash.
6. Qurutish va qadoqlash.

Umumiy Tozalash

Uylarda

Kelishilgan holda

Offislarda

Kelishilgan holda