Meballarni kimyoviy tozalash

Meballarni kimyoviy tozalash

«NuriyaClean» tomonidan uy va offislarda yumshoq meballar va matraslarni yuvish 6 bosqichda amalga oshiriladi.
1. Yangi texnologiyalar yordamida mebel sirtini tozalash.
2. Kirni tozalash uchun kimyoviy eritma tayyorlab qo’llash.
3. Kir va dog’larni maxsus uskunada tozalash.
4. Dog’larni ketkazish uchun qo’llanilgan kimyoviy eritmalarni tozalash.
5. Mebel yuzasini qaytadan maxsus uskunada tozalash.
6. Qurutish va qadoqlash.

Oddiy tozalash m2

Kimyoviy tozalash m2

Uyda

20 000 so'm

35 000 so'm

Offislar

25 000 so'm

40 000 so'm